REFERENCE

ZNANSTVENI RADOVI, REFERENCE I IZVJEŠĆA KOJA UKAZUJU NA OPASNOSTI COVID-CJEPIVA I VEZU S BROJNIM NEŽELJENIM UČINCIMA
BROJ DOSAD PRIKUPLJENIH REFERENCI: 1096
(ažurirano 08.01.2022)

SMRTNI SLUČAJEVI I TEŠKA OŠTEĆENJA KOD DJECE I MLADIH NAKON CIJEPLJENJA COVID-19 CJEPIVOM TE POPIS REFERENCI O NUSPOJAVAM COVID-19 CJEPIVA KOJA MOGU NAŠTETI DJECI
-IZVJEŠĆA I REFERENCE-
(ažurirano 19.01.2022)

REFERENCE UZ LETAK
KAKO ODLUČITI TREBA LI MOJE DIJETE PRIMITI CJEPIVO PROTIV BOLESTI COVID-19?