TERAPIJSKI PROTOKOLI

Ova stranica predstavlja napor Inicijative Hipokrat da pruži obrazovni materijal koji je skupljen iz različitih dijelova svijeta, koji odražava prosudbu njegovog stručnog osoblja; ovo nisu recenzirane, niti sponzorirane publikacije ili uređivački proizvod Inicijative Hipokrat, a prijevodi su napor članova i u skladu su s originalnim brojnim preporukama vodećih stručnjaka koji su uključeni u liječenje pacijenata oboljelih od COVID-19.

Kao i na ostatku ove web stranice, korisnici se ne bi trebali oslanjati ni na kakve informacije bez korištenja zdravog razuma i pomoći licenciranih liječnika. Ove edukativne materijale svakom potencijalnom čitaocu ustupamo na osobno korištenje u svrhu bolje informiranosti, postizanja i započinjanja znanstvenog i stručnog dijaloga u svim sferama društva zainteresiranim za skoro okončavanje epidemije bolesti COVID-19.

izvor: https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols/i-mask-plus-protocol/

izvor: https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols/math-plus-protocol/

Izvor: https://vladimirzelenkomd.com/treatment-protocol/